سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
برگ عبور

- مواد قانوني مرتبط :

اصل33 قانون اساسي : "هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت 
در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد".

تبصره ذيل ماده 5 قانون گذرنامه : در مواردي که افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارک مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي که تابعيت 
ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز شود با رعايت ماده 20 اين قانون مکلفند برگ بازگشت به ايران را از ماموريت هاي سياسي يا کنسولي 
جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند. ضوابط تشخيص و ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين 
خواهد شد.

ماده 20 قانون گذرنامه : به ايرانياني که به کشور مراجعت مي کنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه باشند و يا اينکه مدت اعتبار 
آن اسناد منقضي شده باشد به شرط آنکه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي شود.

تبصره - برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و کنسولي در خارج از کشور به طور رايگان صادر مي شود و در مرز از دارنده آن اخذ مي گردد.

 

 

مدارك لازم:

 

 

 

دريافت فرم

 

 

حضور داوطلبانه متقاضي و ارائه اصل شناسنامه جديد (عکسدار براي افراد 15 سال به بالا) يا کارت شناسايي ملي يا گواهينامه رانندگي يا کارت پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه يا مدارک تحصيلي معتبر ايراني

فرم شماره 3

 

 

چنانچه همسر و فرزند(ان) متقاضي نيز درخواست مراجعت به کشور را داشته باشند، با ارائه مدرک شناسايي معتبر و عکس به عنوان همراه در برگ عبور مورد تقاضا درج خواهند شد.

فرم شماره 4

 

 

جهت افرادي که فاقد مدرک شناسايي عکسدار ايراني و معتبر باشند، برگ عبور صادر نخواهد شد.

فرم شماره 14

 

 

تکميل و امضاي يک نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور (فرم شماره 14)

 

 

 

شرح حال کتبي از هنگام خروج از ايران تا هنگام درخواست برگ عبور

 

 

 

2 قطعه عکس4×6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)

 

 

 

اصل کارت يا برگ اقامت/ گذرنامه يا سند مسافرت خارجي/ کارت هويت کشور محل اقامت/ مخالفت با پناهندگي/ حکم اخراج از کشور محل اقامت/ ...

 

 

 

تکميل و ارائه اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني براي دارندگان مدارک تابعيت خارجي (فرم شماره 3) و يا اعلام ندامت از پناهندگي براي متقاضيان و يا دارندگان اقامت پناهندگي (فرم شماره 4)

 

 

 

اصل گذرنامه متقاضي (در صورت وجود)

 

 

 

افرادي که با داشتن گذرنامه بنا به دلايلي درخواست صدور برگ عبور جهت مراجعت به کشور مي نمايند (در برخي کشورها) در اين صورت با موافقت نمايندگي جهت آنان برگ عبور صادر و اصل گذرنامه اخذ مي گردد. بديهي است اين قبيل افراد پس از مراجعت به کشور به اداره کل گذرنامه نيروي انتظامي مراجعه و گذرنامه خود را دريافت خواهند نمود.

 

"توضيحات مهم"

  • شناسنامه و يا ديگر مدارک شناسايي ايراني متقاضي و همراهان مي بايست معتبر باشد.
  • چنانچه هر يک از مندرجات شناسنامه و يا ديگر مدارک شناسايي مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبديده، تغيير يافته يا داراي هرگونه اشکال باشد صدور برگ عبور تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
  • متقاضي صدور برگ عبور مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه 1 نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور (نمونه شماره 14) به صورتي دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد.
  • عدم تکميل دقيق پرسشنامه و يا نقص مدارک بطور قطع موجب ايجاد مانع و تاخير در روند سريع امور و صدور برگ عبور خواهد شد.
  • متقاضي صدور برگ عبور مي بايست نسبت به ارايه شرح حال کتبي خود (و همراهان) که حاوي مشخصات شناسنامه اي خود (و همراهان)، نحوه و تاريخ خروج از ايران، مشخصات کشورهايي که در آنها اقامت داشته، نحوه و تاريخ ورود به کشور محل اقامت و علت درخواست برگ عبور مي باشد را آماده و پس از امضاء همراه ديگر مدارک تحويل نمايد.
  • برگ عبور فقط براي بازگشت به ايران صادر مي شود و براي مسافرت به ديگر کشورها اعتبار ندارد.
  • مدت اعتبار برگ عبور فقط 20 روز است.
  • به ايرانياني که قصد دارند با دريافت برگ عبور به ايران مسافرت و دوباره به کشور محل اقامت خود مراجعت نمايند، اکيداً توصيه مي شود تا با تکميل و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ گذرنامه حاوي مجوز خروج از کشور بجاي برگ عبور اقدام نمايند

 

 

 

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو