سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

بر اساس تبصره 1ماده 987 قانون مدني هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج (مرد خارجي) ، زن (ايراني) را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مخير بگذارد در اين مورد زنان ايراني که بخواهند تابعيت مملکت زوج را دارا شوند و علل موجهي هم مانند حفظ وحدت تابعيت خانواده براي تقاضاي خود در دست داشته باشند، در اين صورت مي توانند اظهاريه قبول تابعيت زوج تنظيم و همراه پذيرش دولت متبوع شوهر خويش به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ارايه تا براي بررسي و انجام اقدام لازم به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال نمايد.

مدارک لازم:

روش انجام کار:

  • الف - متقاضي مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه اظهارنامه قبول تابعيت زوج (نمونه شماره 11)، يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (نمونه شماره 12) به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد. براي تسريع در ارائه مدارک، متقاضي مي تواند از يک نسخه اظهاريه که به طور دقيق تکميل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصوير خوانا تهيه و پس از امضاء تحويل نمايد. تصاوير مدارک مورد نياز مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند.
  • ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
  • پ - مامور کنسولي پس از دريافت مدارک، نسبت به تصديق 3 نسخه اظهاريه قبول تابعيت ايران، يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي و يک نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت اقدام وآنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال مي نمايد.
  • ت - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک، تشکيل پرونده، انجام اقدامات و بررسيهاي لازم، در صورت موافقت با درخواست متقاضي، به استناد تبصره الف ماده 987 نسبت به صدور موافقتنامه اختيار تابعيت زوج (نمونه شماره 13) و ارسال آن به نمايندگي درخواست کننده اقدام خواهد نمود.
  • ث - بخش تابعيت نمايندگي پس از اخذ اصل مدارک ايراني (شناسنامه، گذرنامه و کارت ملي)، موافقتنامه مزبور را تحويل متقاضي مي نمايد.
  • دريافت فرم شماره 7
  • دريافت فرم شماره 11
  • دريافت فرم شماره 12
  • دريافت فرم شماره 13

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو