سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
صدور شناسنامه مجدد - المثنی

مدارک لازم:

تکميل پرسشنامه متقاضيان دريافت خدمات سجلي از اسناد سجلي راکد (براي متقاضياني که شناسنامه نمونه قديم داشته اند) (فرم شماره 14)

تکميل دو طرف برگ استشهاديه و درخواست صدور المثني شناسنامه (نمونه شماره 16)

تصوير شناسنامه مفقوده

3 قطعه عکس 4*3 براي افراد 15 سال به بالا (باذکرمشخصات کامل سجلي در پشت عکسها)

حضور دو نفر گواه داراي شناسنامه جديد ايراني (غير از بستگان درجه يک)

اصل شناسنامه جديد پدر/ مادر/ همسر/ فرزندان (حداقل دو مورد)

اصل گذرنامه معتبر ايراني/ کارت پايان خدمت/گواهينامه رانندگي معتبر/مدارک تحصيلي عکسدار ايراني/ ديگر مدارک عکسدار معتبر ايراني (حداقل دو مورد)

ارائه اصل و تصوير وکالتنامه / قيم نامه (در صورت ارائه درخواست توسط وکيل يا قيم)

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه صدور شناسنامه المثنی (34یورو) به حساب کنسولي نمايندگي

شرايط انجام کار:

1- سوالات مندرج در دو طرف پرسشنامه مي بايست به زبان فارسي ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند. عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

2- نوع شناسنامه مفقوده (قديم يا جديد) و تاريخ تکميل درخواست در پرسشنامه صدور المثني شناسنامه حتماً قيد شود.

3- متقاضي ميبايست مشخصات کامل سجّلي (شناسنامه اي) خود را پشت عکسها بنويسد.

4- در مواردي که شناسنامه توسط اداره پست محل اقامت شما گم شده است مي بايست همراه مدارک خود اصل گزارش کتبي داراي مهر و امضاي اداره پست را نيز ارائه نماييد. در اين حالت نيازي به حضور دو نفر شاهد نخواهد بود.

5- ارائه تصوير شناسنامه مفقوده براي دستيابي سريعتر به سند سجّلي شما ضروري است ولي اگر ارائه آن ميسر نباشد مي بايست تصوير صفحات شناسنامه والدين خود را به همراه مدارک ارائه نماييد.

6- چنانچه تصوير شناسنامه مفقوده (نمونه جديد) ارائه نشود و يا تصوير ارائه شده فاقد عکس باشد، ارائه اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني صاحب شناسنامه الزامي است .در صورتيکه امکان ارائه مدارک معتبر ايراني غيرممکن باشد با مأمور کنسولي مشورت نماييد.

7- اگر ارائه اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني براي صدور المثني شناسنامه (نمونه قديم) به هيچ وجه ميسر نباشد با مأمور کنسولي مشورت نماييد.

8- دريافت کنندگان شناسنامه المثني مکلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه قبلي خود ظرف 10 روز ضمن تکميل رسيد تحويل شناسنامه (نمونه شماره 17) نسبت به تحويل آن به بخش کنسولي نمايندگي اقدام نمايند.

9- در خصوص مدت زمان لازم و چگونگي دريافت شناسنامه مراتب را از مأمور کنسولي سوال نماييد.

10- چنانچه اختلافي در مندرجات شناسنامه تعويض شده با شناسنامه قبلي مشاهده نموديد مراتب را فوراً به مامور کنسولي اعلام تا اقدام لازم انجام دهد. يادآوري مي نمايد که تعويض شناسنامه تنها توسط اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه اوليه صورت مي گيرد و در صورت وجود اشتباه در شناسنامه تعويض شده، مأمور کنسولي موظف است آنرا براي اصلاح و يا تعويض مجدد به اداره ثبت احوال ارسال نمايد.

11- در مواردي که نام همسر و فرزندان در شناسنامه تعويض شده درج نشده باشد مأمور کنسولي مي تواند براساس اعلام متقاضي نسبت به درج مشخصات آنها (حسب مورد) بر اساس سند ازدواج و شناسنامه فرزندان در ستونهاي مربوطه اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به وي تحويل نمايد.

12- در صورت درج ناقص مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه تعويض شده , تکميل مشخصات مستلزم ارسال اصل شناسنامه مورد اشاره و دو نسخه تصوير برابر اصل شناسنامه هاي همسر و فرزندان به اداره ثبت احوال مي باشد.

13- در صورتيکه متقاضي تنظيم وکالتنامه براي تعويض شناسنامه از طريق بستگان خود در ايران هستيد ضرورت دارد که هنگام تأييد وکالتنامه ، خواستار مهر شدن پشت عکسهاي خود به مهر نمايندگي نيز باشيد.

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو